Jami - ukus koji mami
BiH English

Politika kvaliteta i bezbjednosti proizvoda• Ocjena kvaliteta proizvoda od naših kupaca je naše jedino mjerilo, a zadovoljstvo naših kupaca i korisnika je najvažniji cilj

• Zdravstvena bezbjednost naših proizvoda je naš imperativ koji ćemo ostvariti uspostavom sistemskog upravljanja higijenom i primjenom HACCP principa u proizvodnji i razvoju proizvoda

• Birati pouzdane dobavljače i graditi partnerske odnose sa njima, kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje i očuvao kvalitet proizvoda

• Uspostaviti, održavati i stalno poboljšavati sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednosti proizvoda težeći ka poslovnoj izvrsnosti

• Uspostavljati dobru internu i eksternu komunikaciju kao osnov za prenošenje vrijednosti, znanja i informacija

• Pratiti i primjenjivati nove tehnologije u proizvodnji hrane uz očuvanje prepoznatljivog okusa domaće kuhinje

• Pratiti trendove tržišta i prilagođavati im našu proizvodnu paletu uz mjerenje i upravljanje troškovima proizvodnje

• Uvažavati sve individualne vrijednosti osoblja i sistematski ulagati u kadrove kako bi postigli zadovoljstvo i solidarnost zaposlenih

• Obezbijediti da društvo podstiče naš razvoj tako što ćemo u našim aktivnostima poštovati državne, evropske i svjetske kodekse, zakone, propise i standarde i pratiti njihove izmjene

• Sve naše procese vodit ćemo u saglasnosti za zaštitom životne sredine.

 Jami - ukus koji mami