Jami - ukus koji mami
BiH English

Misija


Industrija hrane Jami d.o.o. postoji da domaćem i ino tržištu ponudi visokokvalitetne i zdravstveno bezbjedne gotove i polugotove proizvode sa okusom bosansko-hercegovačke kuhinje.

Vizija


• biti regionalni lider u proizvodnji i prodaji zamrznutih gotovih jela i pita

• promovisati zdravu i kvalitetnu nacionalnu hranu izlaskom na ino tržišta

• razvijati raznovrsne delikatesne proizvode i plasirati ih putem prodajnih centara kupaca

• proizvoditi sa visokim stepenom kvaliteta, stvarajući dodatne vrijednosti korisnicima, vlasnicima i društvu

• sistematskom edukacijom kadrova obezbjediti prilagodljivost novim zahtjevima tržišta

• obezbjediti integritet firme stalno unaprijeđujući vrijednosti i kulturu organizacije i

• poboljšanje navika u ishrani naših potrošača

 Jami - ukus koji mami