Jami - ukus koji mami
BiH English

O Jamiju


Firma Jami d.o.o. je osnovana u aprilu 2005. godine. Jami d.o.o se bavi proizvodnjom, veleprodajom i maloprodajom prehrambenih proizvoda.

Sjediše firme je u Sarajevu, dok se proizvodni pogon nalazi u Kraševu, općina Tešanj. Jami d.o.o. se bazira na proizvodnji tradicionalnih gotovih i polugotovih jela i kolača. S veoma intenzivnim radom, kvalitetom i stručnim kadrovima uspio je priviknuti bosanskohercegovačko tržište na zamrznuti asortiman proizvoda i postati prepoznatljiv na tržištu u veoma kratkom periodu.

Ostvarili smo poziciju lidera na bosansko hercegovačkom tržištu, a sa izvozom u susjednim zemljama cilj nam je da postanemo jedna od značajnijih regionalnih kompanija. Firma Jami d.o.o je u julu mjesecu 2007 god. uspješno implementirala sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednosti proizvoda koji se temeljio na normama ISO 9001:2000 i HACCP principima i samim tim svojim kupcima dala dodatnu garanciju na kvalitet i zdravstvenu ispravnost proizvoda.

PJ “TEŠANJ” koji posluje u okviru Jami d.o.o. se bavi proizvodnjom slijedećih proizvodnih programa:
- proizvodnja smrznutih gotovih jela
- proizvodnja pekarskih proizvoda i brzo smrznutih tijesta
- proizvodnja smrznutih i svježih kolača
- proizvodnja jufke

 Jami - ukus koji mami